Kafiye nasıl bulunur

Kafiye en az iki dize sonunda yer alan ses benzerliği olarak adlandırılır, genellikle mısra (dize) sonlarında, bazen de başında ya da ortasındaki yazılışları bir, anlamları farklı olan ses benzerlikleridir. Halk ve divan şiirleriyle bunların dışında birtakım nazım biçimlerinde uyaklar belirli kurallara göre yapılırdı, Mısralar, bu kurallar içinde birbirine bağlanır.

Biçimsel açıdan manzumeyi düz yazıdan ayıran öğelerden biri olan uyak, ses benzerliği yoluyla uyum sağlamak, çağrışımlarda sözcüklerin bellekte kalmasını kolaylaştırmak gibi yararlar sağlar. Ancak, bir manzumenin şiir sayılabilmesi için uyaklı olması koşulu günümüzde benimsenmemektedir.

Uyak nasıl aranır?

Kafiyesini aradığınız kelimeyi aşağıdaki alana giriniz. Daha özgün bir sonuç almak için bulanık aramayı seçebilirsiniz.