Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çaç

Şalgam ve patates vb. bitkilerin toprak üstündeki yeşil dalları.

Vikipedi
Çaç

Çaç veya Şaş ( Çince: Geleneksel: 石國/ Basit: 石国, Pinyin: shíguó, Wade-Giles: shih-kuo, Orta Çağ Çincesi: Guangyun: ʑĭɛk-kuək veya 赭時國/赭时国《大唐西域记校注》玄奘著, 季羡林等校注, Xuanzang, Büyük Tang Hanedanlığı ve Batı Bölgesi Notları, Cilt 1, ISBN 7-101-02453-X, s. 82., Arapça: شاش) Taşkent çevresinde eski bir kent devleti. Zhao Wu dokuz soyunun biri.


722 (750 - 28) yılında Bağatur Tudun'un adamlarından İnel Tudun Kuçuk Çaç kralı olarak atandı ve Tang tarafından da Shun-i Kralı unvanı verildi.《新唐书•西域传》, Yeni Tang Kitabı, Cilt 211-II

750 yılında Tang'ın Anxi Jiedushi Gao Xianzhi Çaç kralı İnel Tudun, eşi ve çocukları yakalayıp Chang'an'a gönderdi.唐 杜环《 经行记》 向达《 唐代长安与西域文明》 第100页 751 yılında Çaç prensi Araplar ( Abbasiler, Ebu Muslim Horasani)dan askerî yardım istedi. Ebu Muslim, Ziyad ibn Salih komutasındaki Abbasi ordusunu gönderdi. Böylece Talas Muharebesi meydana geldi. Muharebenin sonucu Gao Xianzhi yenildi ve Çaç Araplara bağlandı.