Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
çağşır

bk. çakşır otu

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çağşır
  1. Kırlarda yetişen, susuzluğa dayanan bir çeşit ot.

  2. Dere otuna benzer yemeği yapılan bir çeşit ot.