Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
çağa
  • isim Çocuk, bebek
Kişi Adları Sözlüğü
Çağa

Cinsiyet: Erkek

  1. Bebek, çocuk.

  2. Küçük kuş yavrusu.

Tarama Sözlüğü
çağa

Yeni doğmuş, daha tüyü bitmemiş

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çağa

Gösteriş, caka.

Vikipedi
Çağa

Çağa şu anlamlara gelebilir:

  • Çağa, Güdül, Ankara ilinin Güdül içesine bağlı köy.
  • Eskiçağa, Yeniçağa, Bolu ilinin Yeniçağa içesine bağlı köyün eski adı.
  • Çaka Bey (bazı kaynaklarda Çağa Bey olarak geçer), 1071'daki Malazgirt Meydan Muharebesi'nin hemen sonrasında Selçukluların Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde Smyrna (günümüzde İzmir) merkezli bağımsız bir beylik kuran ve yöneten 11. yüzyıl Selçuk komutanı ve denizcisi.

"çağa" kelimesinin kullanım örnekleri.

Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kenan Koç ve AEP eğitimcisi Uğur Çağa tarafından verilen seminerde, ‘sosyal hizmet merkezinin hizmetleri, ASDEP ve aile eğitim programının (AEP) tanıtımı’ yapıldı.

Eğer bu çağa hazır olmazsak geleceğimizle ilgili endişelenmek zorunda kalırız.

Teknolojik devrim yaşanıyor dünyada, yapay zekaların, kendi kendini süren araçların, nano teknoloji, biyo teknoloji, genom teknolojisi, uzay teknolojisi kavramlarının kullanıldığı, insanlığın yeni bir çağa girme aşamasında olduğu bir dönem.

Şehrin dönüşümü için gecekondu ve kötü yapılaşmalarla sarılı semtleri, mahalleleri kamulaştırmak ve çağa uygun yapılaşmaya açmak gerekiyor.

Bu biraz komiklik birazda dijital çağa ayak uydurmak amaçlı bir şeydi.

Alaylı ve mektepli basın mensuplarının daha aktif olarak yeni dijital çağa ayak uydurabilmesi için bu eğitimlerin faydalı olacağına inanıyorum.

Alaylı ve mektepli basın mensuplarının daha aktif yeni dijital çağa ayak uydura bilmesi için bu eğitimlerin faydalı olacağına inanıyorum.

EGİAD15 isimli çalışma grubuyla başkanlığa aday olan Mahir Kaplan, EGİAD ailesinin çağa ayak uydurması ve dijital dönüşümü hızla gerçekleştirmesinin önemini vurguladı.

Tüm bu gayretler ile okullarımızda düşünen, analiz eden, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilen, çağdaş ve demokratik anlayışı özümseyen, kültür birikimini milli ve manevi değerleri ile besleyen bireyler yetişecek ve çocuklarımız yaşadığımız çağa değil yaşayacakları çağa hazır hale geleceklerdir.

Modern çağa uyum sağlayan bir üniversite olarak bilim ve teknolojinin yerinde ve doğru kullanımıyla daha yaşanılabilir bir Türkiye için çalışıyoruz.