Kelime tanımını bul

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
ÇAA

bk. çizgeleme aygıtı arayüzü

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çaa

Öküz, manda, keçi vb. hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi.