Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çaal

Çakıl ve taş yığını.