Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
çabucak
  • zarf Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hemencek, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, takkadak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim
    "Yatakta çabucak doğruldu." - A. İlhan
  • Kolaylıkla

"çabucak" kelimesinin kullanım örnekleri.

Sağlam hafızaları ve diyalektik düşünme kabiliyetleri sayesinde, kurulması zor bağlantıları çabucak yakalar ve sonuca ulaşırlar.

Gangnam Style fenomeni yerini çabucak ve bu kez idmanlı bir dünyaya bıraktı.

Toplumsal yapılarda gençliği olmayan, gençlerle desteklenmeyen davalar çabucak yok olup gitmiştir.

Siri Kestirmeleri kullanıcıların günlük işlerini çabucak halletmelerine yardımcı oluyor.

Bu aynı zamanda onların, popüler kültürün etkisi altına çabucak girmelerini, yaşadıkları topluma yabancılaşmalarını, kuşak çatışması ve kimlik bunalımı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmalarını beraberinde getirimektedir.