Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çactı

Funda cinsinden, dikenli, sert bir çeşit ağaç.