Kelime tanımını bul

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
ÇAGPU

bk. çok amaçlı genel ağ posta uzantıları