Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çalçıko

Yabanî hayvanlardan sebze ve tahılları korumak için ses çıkaran bir tuzak.