Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
çara

İneklerde kızgınlığa özel, serviks kaynaklı, ulvada görülen sümüksü akıntı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çara

Eski bez parçası.