Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
çarmık

Yapılarda direkle yatay ağaçlar arasına çakılan payanda. (*Mudurnu -Bolu)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çarmık

Yelkenli kayık direklerinin çevresinde bulunan ip veya teller,