Kelime tanımını bul

Tarih Terimleri Sözlüğü
çayka

Türklerce Karadeniz'deki ırmak kıyılarının korunması işlerinde; Kazaklarca kıyıları vurmak için kullanılmış olan ince donanma sınıfından altı düz yayvan gemi.