Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
çelhi

Harman savrulduktan sonra arta kalan yarı ezilmiş başak ve kaba saman.