Kelime tanımını bul

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
çevirteç

Veri kartlarına işlenmiş olan bilgilerin dökümlerini yazılı olarak veren elektriksel araç.