Kelime tanımını bul

Fizik Terimleri Sözlüğü
çiftbiçik

Bir ışık kaynağının iki görüntüsünü oluşturan taban tabana vermiş üçgensel, ince, saydam biçik çifti.