Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
ölçü
 • isim Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
 • Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi
  "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür." - R. E. Ünaydın
 • Ölçme sonucu bulunan rakam
  "Odanın ölçüsü."
 • Belirlenmiş boyut
  "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."
 • Ölçüt
 • Değer, itibar
  "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı." - Y. Z. Ortaç
 • Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu
  "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."
 • edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin
 • müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı
Matematik Terimleri Sözlüğü
ölçü

Ölçmeyle belirlenen uzam, çokluk, genişlik.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
ölçü

(matematik, fizik)

Tarama Sözlüğü
ölçü

endaze

Yazın Terimleri Sözlüğü
ölçü
 1. Koşuklarda dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu.

 2. (h.y.) Bir koşuktaki dizelerin, hece sayısı ya da durak denkliği bakımından eşitliği.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü
ölçü
 1. Bir dizedeki hece sayısı, ki bölünüşlerine göre çeşitli tartılar meydana gelir.

 2. Tartı anlamına da kullanılır.

Fizik Terimleri Sözlüğü
ölçü

Basınç, sıcaklık, akışkan düzeyi, aralık gibi nicelikler ölçen özel aygıt.

Vikipedi
Ölçü

Ölçü aşağıdaki anlamlara geleibilir:

 • Şiirde ölçü
 • Ölçüm
Ölçü (şiir)

Ölçü, şiirde ritmi sağlar ve Türk edebiyatında 3 türlü kullanılmıştır. Bunlar: hece, aruz ve serbest ölçüdür.

 1. Hece ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin sayıca eşit olması kuralına dayanır. Ağırlıklı olarak halk edebiyatında kullanılmıştır. Her görünen dost yüzü, 7 hece/ Ondan ayırmam gözü, 7 hece/ Gitmez dilimden sözü. 7 hece/ Gözleri süzer bizi. 7 hece/
 2. Aruz ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin kısalık- ortanca uzunluk ve yaprak esasına bağlı olan bir ölçü sistemidir. Sonu ünlüyle biten heceler kısa ile gösterilir. Ünsüz ile biten heceler ve aslında uzun olan heceler ile gösterilir. Aruz ölçüsü gereği dizenin son hecesi kısa da olsa uzun kabul edilir. Aruz kalıbına uyulmadığında imâle, zîhaf, ulâma, medd gibi kusurlar yapılır. Bu ölçü ağırlıklı olarak divan edebiyatında kullanılmıştır.
 3. Serbest ölçü: Herhangi bir ölçüye uymadan, hatta bazen kafiyeye bile uymadan yazılan şiirlerdir. Cumhuriyetten sonra yaygınlaşmaya başlamıştır.

"ölçü" kelimesinin kullanım örnekleri.

Müzede, Anadolu’da tarih boyunca ortaya çıkmış olan araba kültürü ve arabacılık birikimi, Türkiye otomotiv sanayinin gelişimine entegre edilerek aktarılırken, Tofaş Sanat Galerisi’nde ise “Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri” Sergisi ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Mevlana insanın hareketsiz ve bereketsiz kalmasına asla ölçü tutulmaz.

Emet Belediye Zabıta Amirliğince ilçede ölçü ve tartı aleti kullanan ve beyanname veren pazar ve sabit esnafın ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri gerçekleştirildi.

Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri ölçüler ayar birimince bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilecektir.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin kontrol, muayene ve damgalanma işlemlerinin 1 Ocak itibariyle başlayacağını duyurdu.

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ölçü Ayar Memurluğu tarafından pazar yerlerinde bulunan kaçak, damgasız ve onaysız terazi denetimleri yapıldı.

Kemeraltı ve Basmane bölgesindeki işyerlerini kapsayan denetimlerde damgasız ölçü ve tartı aletleri toplatılırken, bunları kullanan kişilere zabıta ekiplerince yasal işlem uygulandı.

Delen, yaptığı açıklamada, iş yerlerinde kullanılan 2017 yılı damgalı ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene sürelerinin yıl sonu itibarıyla dolacağını söyledi.

Beyanname vermeyenler, damgasız ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında 3516 sayılı kanunun 15.

Buna göre, kurulan merkez dünyada ve Türkiye'de tıp tarihinde kullanılmış ve halen kullanılmakta olan geleneksel halk ilaçlarını araştırmak, bu ilaçları geliştirmek ve modern tıbbın hizmetine sunmak, Türkiye'nin bitkisel drog ve geleneksel ilaç potansiyeli ve kaynaklarını araştırmak, veri tabanı ve koleksiyonlar oluşturmak, analiz, tanımlama, ölçü ve standartları belirlemek ve değerlendirmek, Türkiye'de kullanılan doğal ilaçların taranmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, öğretim elemanlarının veya kamu ve özel kuruluşların bilimsel araştırmalarına destek vermek, bitki ve ilaç konusunda her türlü bilimsel çalışmalar ve eğitim yapmak amacıyla faaliyet gösterecek.

Yönetmelikle araçların yol açtığı parklanma ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ile giderilme esasları düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, Hayme Ana Hanımlar Lokali ve Şehit Cuma Dağ İmam Hatip Ortaokulunda açılan Giyim Üretiminde Temel İşlemler kursuna katılan hanımlara, İş Sağlığı ve Güvenliği, Düz Dikim, Overlok, Ölçü Alma, Kesim, Ütüleme ve Leke Çıkarma, İlik Otomatını Açma, dikiş makinasının kullanımı, temizliği, bakım ve onarımı konularında eğitim verildiğini belirtti.

Istar denilen kilim dokuma tezgahı, hokka denilen ölçü aleti terazi, yün eğirerek ip haline getiren kirmen ve çıkrık, at arabası ile kağnı tekerleri, ibrik, kazan, çanak, çakı, gramafon, kamçı, eğer, değirmen taşı, süt makinesi, dibek tokmağı, yay, heybe, kilim, keçe, tüfek, çamaşır tokucu, örs, makas, kırklık olarak bilinen koyun yünü ve keçi kılı kesme makası, çan, kapan gibi çok sayıda kendi elleriyle ahşaptan oyarak ve demirden döverek yaptıkları eşyaları akrabaların da getirdiğini belirten Ali Kara, aynı zamanda kalaycılık işi de yapıyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hırsızlık, kaçakçılık, kapkaç gibi suçları işleyenlerin sahte veya ikiz plaka taktıkları, kırmızı ışık, hız ve emniyet şeridi gibi trafik kurallarını ihlal edenler ile otoyollar ve köprülerden kaçak geçiş yapanların elektronik denetim sistemlerinde plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakların ölçü ve ebatlarını değiştirdikleri veya üzerinde silinti ve kazıntı yaptıkları ve bu amaçla merdiven altı olarak adlandırılan iş yerlerinde ve internet üzerinden verilen siparişlerde plaka basımı ve dağıtımı yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Tek ölçü maddiyet ve şahsi menfaat olunca, insani duygular ve hasletler sırra kadem basar.