Kelime tanımını bul

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
öninceleme

Bir araştırma konusunda ön bilgilerin yetersiz olduğu durumlarda başvurulan ve konunun içerimlerini saptamaya yarayan kılavuz inleme.