Kelime tanımını bul

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
önniceleme

Soru çizinliğinin düzenlenmesi sırasında yapılaştırılmış soruları izleyen yanıt seçenekleri ya da değerlerin uygun biçimde sayılanması.