Kelime tanımını bul

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
özcellik

Toplumsal ya da bireysel olayların özdeksel olmayan, duyumsal ve ansal süreçlere ilişkin yanı.