Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ü

Baykuş

Vikipedi
Ü

Ü, Türk alfabesi'nin yirmialtıncı harfidir. Türkçenin dışında Almanca, Macarca, Azeri Türkçesi, Türkmence, Estonca gibi dillerde kullanılır. Fakat bunun yanında Alman ortografisi Ü yerine UE digrafını da kabul eder. Macarcada kullanılan Ű harfi ise Ü sesini uzun okutur.