Kelime tanımını bul

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
ÜDD

bk. üst düzeyli dil