Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
üre
  • isim, kimya Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
  • Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz
Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
üre

Formülü (NH2)2C=O, e.n. 132 °C olan , Wöhler sentezi ile elde edilen CO2 ve NH3’den 200 °C, 400 atm’de üretimi yapılan, en çok üre-metanol reçineleri oluşturmada ve gübre yapımında kullanılan beyaz katı bir madde.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
üre
  1. Başlıca amino asitlerin deaminasyonundan ve nükleik asit, aminler gibi diğer kaynaklardan oluşan amonyaktan karaciğerde üre döngüsü yoluyla sentezlenen, böbrekler yoluyla atılan, idrardaki sıvı olmayan kısmın yaklaşık yarısını ve kandaki serbest azotun büyük bölümünü oluşturan, azotlu bir son ürün veya protein yıkımının esas son ürünü, karbamid.

  2. Geviş getiren hayvanların yemlerine protein kaynağı olarak belli oranlarda katılan, en az % 45 azot içermesi gereken madde.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
üre

Memelilerde ve diğer hayvanlarda amino asitlerin yıkımı ile oluşan boşaltım maddesi; idrarın esas organik maddesi.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
üre

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş durumda dışarı atılan azotlu madde.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
üre

(biyoloji, kimya)

Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü
üre

Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
üre

İki buçuk-üç yaşında, henüz doğurmamış dişi tay.

Vikipedi
Üre

Üre ( Latince Urea Pura), organik bir bileşik. Formülü HN-CO-NH'dir. Karbonik asidin diamidi olan üre aynı zamanda karbamik asidin de amidi olduğundan karbamid adı ile de bilinir.

Ürenin ilk defa 1773 yılında keşfedildiği bilinir. Ancak şüpheden uzak kesin sentezi 1828'de Wöhler tarafından başarılmıştır. Keşfinden bu yana 50'den fazla tepkimede üre bir ürün olarak elde edilmiştir.


En çok gübre ve hayvan yemi olarak kullanılan üreden ilaç ve plastik yapımında da faydalanılır. Üre asit ve tuzlarla bir takım katılma bileşikleri, bazı asitlerle de kondensasyon ürünleri veya üreidleri verir. Naftalinin türevleriyle verdiği bileşikleri terapide kullanılır. Boya üretiminde de kullanılan üre aynı zamanda bitkiler için bir besin kaynağıdır. Nitrik asitle gübre ve patlayıcı madde olarak kullanılan üre nitrat adı verilen bir tuz oluşturur.

"üre" kelimesinin kullanım örnekleri.

Abdülhamid’e ait idrar tahlilinde; dansite 1026, albümin eser, üre 30,74 g/L mikroskopide, bol lökosit, birkaç kalsiyum oksalat, birkaç yassı epitel hücresi saptanmıştır.

Altınyazar, “Tekstil sanayinde kullanılan azo anilin boyalar ve pamuklu kıyafetlerde kırışıklığı önlemeye yarayan üre formaldehit reçineler deri için tahriş edici veya allerjik olabiliyor.

Bu maddelerden vücudumuza giren azotlu maddelerin yanması ile üre oluşumu gerçekleşmektedir.

Genellikle çocukluk çağında ağızdan tükürük yoluyla veya ortak alanlarda kullanılan malzemelerden bulaştığı kişilerde mide ile oniki parmak bağırsakta birikerek şişkinlik, bulantı, kusma, iltihap, gastrit, mide ülseri ve uzun yıllar tedavi edilmediği takdirde kansere kadar yol açan helicobacter pylori enfeksiyonu, Türkiye'deki çeşitli merkezlerin yanı sıra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp biriminde iki aşamalı üre nefes testiyle belirleniyor.

Bir doktor ve 2 yardımcı sağlık personelinin bulunduğu ambulanslı ekip, evdeki muayenenin dışında gerekli görüldüğü takdirde şeker, kolesterol, üre, kalp enzimi ve biyokimya tahlilini hastaların ikametinde gerçekleştiriyor.

SCR teknolojisi dizellerin geleceği için hayati önem taşıyor Yakıt enjeksiyonu, elektronik ve yazılım alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığını tüm süreci kontrol altında tutmak için gerekli olan dozaj, dozaj enjektörü, yazılım ve elektronik sistemleri bir arada sunarak taçlandıran şirket, ikinci nesil SCR sistemi sayesinde daha az üre tüketirken, daha verimli bir performans sunuyor.

Normal terlemeyle birlikte vücuttan su ile birlikte az miktarda tuz, üre, ürik asit ve çeşitli toksik maddelerin atıldığını söyleyen Kır, ter salgısı yapan bezlerin büyük çoğunluğunun kokusuz ve berrak bir sıvı salgılayan ekrin ter bezleri olduğunu dile getiriyor.

Beklen Sami Üre, harmonik bistürü ile kanamasız bademcik ameliyatlarının yapılabildiğine dikkat çekti.

Üyesi Emre Tüfekçioğlu, Atölyeler Müdürü Ahmet Samet, Atölyeler Müdür Yardımcısı İbrahim Uğurlu, atölyeler sorumluları Arif Tekintürk ve İbrahim Gazey, torna sorumlusu Mustafa Kapısız ve freze sorumlusu Kemal Üre yer aldı.

Damar sertliği yani kolesterol problemleri olan insanların Ramazandan önce üre, kreatin testlerini kısacası böbrekler ile ilgili testleri yaptırmaları gerekmektedir.

Yılda bir mutlaka böbrek fonksiyon testleri kanda üre, kreatinin gibi değerlerine baktırılması gerekiyor.

Kanın kolesterol, trigliserid, şeker ve üre, kreatinin, ürik asit gibi metabolit düzeylerinin normalleşmesine olumlu etkisi olduğu, böylece metabolik hastalıkların da kontrol altında tutulmasına yardımcı olabileceği ileri sürülmektedir.

Kan kolesterol, trigliserid, şeker ve üre, kreatinin, ürik asit gibi metabolit düzeylerinin normalleşmesine olumlu etkisi olduğu, böylece metabolik hastalıkların da kontrol altında tutulmasına yardımcı olabileceği ileri sürülmektedir.

Bilimsel araştırmalar, yaban mersini özlerinin kreatinin, serum, kan, üre, nitrojen ve nitrik oksit düzeylerini içeren çoklu kritik faktörleri normalleştirmede yardımcı olduğunu göstermiştir.