Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
üy

Ev. (*Haymana -Ankara)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
üy
  1. Ev.

  2. Bostan evi, höyük.