Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
IDAV

bk. AIDS virüsleri