Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ılhi

< ET yılkı: otlatılmak üzere yaylaya götürülen at sürüsü; bk. ayrıca yoz