Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
şöbe

< Ar. şu'be: şube; askerlik şubesi. || şuba || şübe