Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
 • isim İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
  "Balık ağı. Tenis ağı."
 • Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü
 • Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke
  "Cumhuriyetin onuncu yılında ülkemiz demir ağlarla örülmüştü."
 • Tuzak
  "Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu." - S. Ayverdi
 • spor Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file
 • spor Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file
Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

İplik, tel, boru vb. örülmüş bir yapı türü.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

Sinema

 1. Bir kentin, bir ülkenin tek elde toplanmış sinema salonlarının oluşturduğu bütün. TV.

 2. Aynı televizyon kurumuna bağlı yaymaçların, vericilerin oluşturduğu bütün.

 3. Bir ülkede birbirine eşeksenli kablolar ya da telsiz bağlantılı ara yayaçlarıyla bağlı olup, aynı anda aynı izlenceyi yayınlayan yayaçların tümü. 3. Çeşitli ülkelerin, gerektiğinde, aynı izlenceyi yaymak amacıyla oluşturdukları bütün.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
 1. Damarlar, sinirler ve bağ dokusu telleri ağı. Rete.

 2. Örümcek ağı.

Matematik Terimleri Sözlüğü
 1. Bir yönlü kümeden başka bir kümeye tanımlı olan işlev.

 2. Böyle bir işlevin görüntüsü.

 3. A bir yönlü küme ve X bir dilemsel küme olmak üzere (…)kümesi.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Değişik su ürünlerinin takılarak, dolanarak ve hareketli bir torbada toplanarak avlanması amaçlarına yönelik olarak tasarlanan ve donatılan, göze büyüklüğüne bağlı olarak objenin bir kısmını geçiren, bir kısmını sıkıştıran veya geçmesini engelleyen, gözelerden oluşan, çeşitli biçim ve büyüklükte olan bir yüzey yapıtı.

Zanaat Terimleri Sözlüğü

Şalvar ve pantalonun apış arasına rastlayan kısmı. (*Senirkent -Isparta)

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Yüksekte çalışan cambazların gösterilerini yaptıkları yerin altına gerilen koruyucu ağ.

Bilişim Terimleri Sözlüğü

Birçok nokta ile bunlar arasındaki bağlantılarla gösterilebilen bir dizgeye ilişkin yapı. örn. karayolu ağı, bilişim aği.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 1. Ak, beyaz.

 2. Başörtüsü, namazbezi, tülbent.

 3. Kaput bezi.

 4. İlkbaharda, böceklerin meyva ağaçları üzerinde yaptıkları pamuk.

 5. bk. ağartı (I)-1.

 6. Göze inen perde, ak.

Fizik Terimleri Sözlüğü

Elektriksel erkeyi bir bölge içine dağıtan iletken örgüsü.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü

(I)

 1. genel uygulayım: Belli sayıda bağımsız aygıt ve bunları birleştiren çevrimlerin oluşturduğu bütün.

 2. elektrik: Elektrik dağıtımını sağlayan birıbirine bağlı çevrimlerin tümü.

Alantopu Terimleri Sözlüğü

Oyun alanını ortadan ikiye bölen ve ortasında yerden yüksekliği 91 cm. olan ipten kafes örgü.

Masatopu Terimleri Sözlüğü

Masatopu oyununda alanı iki eşit bölüme ayıran, uzunluğu 1.83 m., üst kenarının masa yüzeyinden yüksekliği 15,5 cm. olan ipten kafes örgü.

Uçantop Terimleri Sözlüğü

Uçantop oyununda iki takımın alanını ayıran, iki direk arasına belli ölçü ve yükseklikte gerilen, ipten örülü delikli perde.

Vikipedi

şu anlamlara gelebilir:

 • Sinir ağı, canlılarda, sinirlerin oluşturduğu yapı
 • Balık ağı, balık avlamada kullanılan düzenek
 • Bilgisayar ağı, bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşan yapı
 • World Wide Web veya Dünya Çapında Ağ, internet ağı
 • Örümcek ağı, örümceklerin ürettiği ağ
 • Şebeke (film),1976 yapımı gerilim filmi