Kelime tanımını bul

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
AAK

bk. ağ arayüz kartı