Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
abablandırmak

Umut vererek oyalamak: Beni abablandırdı, fakat gelmedi.