Kelime tanımını bul

Kişi Adları Sözlüğü
Abacan

Cinsiyet: Kız “Canım anneciğim, sevgili anneciğim ” anlamında kullanılan bir ad.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
abacan

Çocuk dilinde bir korku ünlemi: Abacan, burada böböc (öcü) var.