Kelime tanımını bul

Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü
abadî

Hindistan'ın Devlet-Âbad kentinde yapıldığı için abadî adı verilen sarıca renkli, güzel ve parlak bir tür yazı kâğıdı.