Kelime tanımını bul

Halkbilim Terimleri Sözlüğü
abama

Bir toplumun, başka bir topluma özgü halkbilim öğe, ürün ya da olaylarını benimsememesi, krş. uyum, ödünçleme, benimseyim.