Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
abamak

(I)

  1. Çirkin bir kızı veya kötü bir malı kandırma yoliyle birine yamamak.

  2. Bir şeyi birisine zorla vermek.

  3. Yüklemek: Suçu benim üzerime abadılar.

  4. İftira etmek.