Kelime tanımını bul

Vikipedi
Abazglar

Abazglar veya Abasglar ( Yunanca: Abasgio) Abhazya bölgesindeki eski kabilelerden biridir. Bu kabileden ilk kez MS 2. yüzyılda Arrianus Flavius söz etmiştir. Bu tarihte Abazglar, Apsillerin kuzeyinde ve yaklaşık olarak bugünkü Oçamçire ilçesi sınırları içinde yaşıyorlardı. 6-7. yüzyıllarda kuzeye doğru yayıldılar ve Gumitsi nehrinden Bzip nehrine kadar olan bölgeye hakim oldular. Bu bölgenin kuzeybatısında ise Sanigler yaşıyordu. Abhaz sözcüğü Apsil adıyla aynı kökenden olduğu ileri sürülen Abazg’dan gelir. Abhazya adının da buradan türediği düşünülür.