Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
aER

bk. granülsüz endoplâzmik retikulum

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
aER

Granülsüz endoplazmik retikulum.