Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
agü

bk. az gelişmiş ülkeler