Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
aha
  • edat İşte
    "Bizim köy aha şuracıkta!"
Tarama Sözlüğü
aha

İşte.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
aha
  1. İşte, orada, hemen şurada, bu.

  2. Hayret, korku, keder, sevinç, kızgınlık, alay bildiren ünlem.

  3. Evet anlamında.

Vikipedi
Aha

Aha Han - Türk ve Altay mitolojisinde Hayvan Tanrısı. Ahağa Han da denilir. Hayvanları Korur. Hayvanların ağası, onların efendisi olarak görülür. Ülgen tarafından yabani hayvanların ve onların yavrularının sorumluluğu kendisine verilmiştir.Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, (OTRS: CC BY-SA 3.0) Türk kültüründe insanların diğer canlılarla, hayvanlarla, bitkilerle ve hatta cansız varlıklarla kardeş olarak görülmesinin en güzel dışavurumlarından birisidir. Yakutlardaki Aha adlı ırmak tanrıçası ve Anadoludaki Aka adı verilen Ana TanrıçaEncyclopedia Mythica, Micha F. Lindemans (Aka) ile de ilgilidir.