Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ahur

Hayvanların su içtiği taş veya ağaç yalak, çeşme yalağı.