Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
aleyçik

Üzeri dal veya hasırla örtülen çoban evi, tarla, bostan, bağ kulübesi, çardak.