Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
alfabe
 • isim, dil bilgisi Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı
  "Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi." - N. Cumalı
 • Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap
 • Bir işin başlangıcı
  "Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur." - H. Taner
Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
alfabe

bk. abece

Dilbilim Terimleri Sözlüğü
alfabe
 1. Bir dili yazmak için kullanılan her türlü işaretler dizgesi.

 2. Daha özel olarak sesleri gösteren işaretler dizgesi (ALFABEMSÎ, Alphabe-tiforme).

Gramer Terimleri Sözlüğü
alfabe

Bir dilin seslerini yazıya geçirmek için kullanılan işaretlerin tümü, itibarî ve belirli bir sıraya konmuş harfler topluluğu. Kaynaklandıkları asıllara göre Köktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi, Lâtin alfabesi, Kiril alfabesi, İbrani alfabesi, Çin alfabesi, Japon alfabesi gibi alfabeler vardır. Ayrıca belirli alfabe sistemlerine dayandırılarak geliştirilmiş millî alfabeler ve transkripsiyon alfabeleri vardır: Lâtin alfabesi temelinde Türk millî alfabesi, Türk transkripsiyon alfabesi vb.

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu
alfabe

Azerbaycan Türkçesi: älifba; Türkmen Türkçesi: elipbiy; Gagauz Türkçesi: alfavit ~ alfabet; Özbek Türkçesi: alifbo;Uygur Türkçesi: elipbä; Tatar Türkçesi: élifba; Başkurt Türkçesi: alfavit; Kmk: alipba ~ alfavit; Krç.-Malk.:alfavit; Nogay Türkçesi: elîppe; Kazak Türkçesi: alfavit ~ älipbiy; Kırgız Türkçesi: alfavit; Alt: alfavit ~tanmalık; Hakas Türkçesi: alfavit; Tuva Türkçesi: alfavit; Şor Türkçesi: alfavit;Rusça: alfavit

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü
alfabe

Dillerin başlıca seslerini yazıda karşılayan işaretlerin tümü: Türk alfabesi, Latin alfabesi, Rus alfabesi vb.

Vikipedi
Alfabe

Alfabe veya abece, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisidir. "Abece" kelimesi, Türkçedeki ilk üç harfin okunuşundan oluşur. Benzer biçimde Fransızca kökenli “Alphabet”Büyük Türkçe Sözlük: Alfabe Türk Dil Kurumu resmî internet sitesi kelimesinden Türkçeye geçen "alfabe" sözcüğü, eski Yunancadaki ilk iki harf olan "alfa" ile "beta"nın okunuşundan gelir.


Diller, yazıma geçirilme şekilleri itibarıyla ikiye ayrılır;

 • Alfabeye dayalı (sesçil) diller " fonogram kullanan diller"

Alfabeyi oluşturan her bir elemanın genelde bir anlamı olmaz, sadece çıkarılması gerekli sesi belirtir ve ancak diğer harflerle yan yana geldiğinde belli bir anlam kazanır. Dünyadaki dillerin büyük çoğunluğu, fonogram kullanarak yazılır.

 • Resimvarî karakterler kullanılarak yazılan diller " ideogram kullanan diller"

Böyle dillerde -genelde- her simge, bir nesneyi tanımlar ve görece çok az tanım iki veya fazlası karakterle ifade edilir. Örnek: Çince, Japonca.

Alfabe (anlam ayrımı)
 • Alfabe, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisine verilen ad.
 • Alfabe, ABD'li grafik ve yazı karakteri tasarımcısı ve tipografi sanatçısı Frederic Goudy'nin 1918'de yazdığı kitap.
 • Alfabe (kitap), İlk eğitime başladıkları yılda çocuklara okumayı öğretmek için tasarlanmış kitaplara verilen ad.
 • Alfabe şarkısı, çocuklara alfabeyi öğretmek için ana okullarında söyletilen şarkılara verilen ad.
 • Alfabe (film), David Lynch'in 1968 tarihli kısa filminin adı.
 • Türk Alfabesi (kitap), Necmettin Sadık Sadak'ın 1928 yılında yazdığı dilbilimi kitabı.

"alfabe" kelimesinin kullanım örnekleri.

Biri tabi Arapça biraz yabancı olduğumuz alfabe bu Latin alfabesi olduğu için bir aşinalık var.

SAKRAD tarafından salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün verilen kursta, ulusal fonetik alfabe, elektronik haberleşme teknikleri, mors alfabesi ve iletişimi konularında eğitim veriliyor.

Her biri farklı bir çizer tarafından resimlenen Alfabe Bulutu serisinin Ağaçlarımıza Ne Oldu?

Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içmeye devam ediyor.

Bugün Türk dünyasında kültürel birliğin sağlanması için ortak zemin Türkçe ve Türkçenin de ortak bir alfabe ile yazımıdır.

Türk Cumhuriyetleri ile geleceğe ilişkin atılacak adımlar arasında ortak alfabe sistemine geçilmesi çok önemli.

Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.