Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
amma
  • bağlaç Ama
    "İyi amma zatıaliniz kapıya geldiği zaman beni sormadınız." - O. C. Kaygılı
  • Yanına getirildiği kelimenin anlamına aşırılık katarak şaşma veya hayranlık anlatan bir söz
    "Hatırladıkça amma da yılışıkmışım ha der, utana utana." - T. Buğra
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
amma

Nine.

"amma" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bu dinimizin bize emrettiği bir husustur, 'Yönetimler, idareler adil olmak kaydıyla küfürle bile devam eder amma zulümle devam etmez' buyrulmuş.

Düzgün mü çağrışıyor, nerede ne yanlış yapıyor, amma genelledi, lüzumsuz konuştu falan diyorum içimden ve mutsuz oluyorum.

İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.

Rahmetle anılmak ebediyet budur amma sessiz yaşadım kim beni nerden bilecektir?

Amma herkes şunu iyi bilsin, bu bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez.

Amma ve lakin hükümet programları mutasavver icraat hakkında bazı ipuçları sağlar, karine teşkil ederler ve hepsi bu kadardır.

Eskilerin deyimiyle sevahil kenti değildir amma, Erzurum devleti ebedi müddet ahdiyle kabaran bir iman dalgasının ifadesidir.

Amma velakin işin ekonomik tarafına geçtiğimiz zaman geçen seneki fiyatın daha altlarında fiyatımız.