Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
Ammodytidae

bk. kum balığıgiller

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
Ammodytidae

Kum balığıgiller.

Zooloji Terimleri Sözlüğü
Ammodytidae

bk. Kumbalığıgiller