Kelime tanımını bul

Vikipedi
Ammuna

Ammuna, Eski Krallık döneminde yaklaşık MÖ 1545-1530 Bu tarihler takribidir ve "orta" kronolojiye dayanmaktadır: Bryce, s. xv.
Hitit krallarının 'uzun', 'orta' ve 'kısa' kronolojiye göre karşılaştırmalı bir listesi için: Alpaslan, M. (2009) Hititolojiye Giriş, s. 155. yılları arasında hüküm sürmüş Hitit kralıdır. Tahtta kaldığı süre boyunca krallık toprakları kötü bir şekilde zarar görmüş, ülke önemli miktarda bölgeyi yitirmiştir.