Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ank

Ördekten daha iri, kiremit renkli bir çeşit kuş, angıt.