Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
ar
  • isim 100 m² değerinde yüzey ölçü birimi
    "Bir ar, kenarı on metre olan bir karenin alanıdır."
Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
ar

(matematik)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ar

Ar, utanma

Vikipedi
Ar

Ar, 100 metrekareye karşılık gelen alan ölçüleri birimidir. Yöresel kullanımda evlek olarak da kullanıldığı görülmektedir.

Günümüzde matematikte yoğun olarak kullanılan alan ölçüleri:

  • Metrekare
  • Ar (100 metrekare)
  • Dekar (1000 metrekare)
  • Hektar (10.000 metrekare).