Kelime tanımını bul

Vikipedi
Arşitrav

Arşitrav , bir sütun başlığının üzerinde duran bir lento veya kiriştir. Klasik mimaride mimari bir unsurdur. Bu terim, dikey elemanlar da dahil olmak üzere, bir çerçevenin kapı veya pencere etrafında bulunan bir çerçevenin tüm kenarları için kullanılabilir. Arşitrav kelimesi, genel olarak, kapı, pencere veya diğer dikdörtgen açıklığın üst kısmını çerçeveleyen bir kalıp şekline atıfta bulunmaktadır.