Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
ARV

bk. AIDS virüsleri