Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
asli
  • sıfat Birincil
    "Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür." - Anayasa
  • Temel olarak alınan, birincil
  • Asıl olan
    "Kurumun asli üyeleri."

"asli" kelimesinin kullanım örnekleri.

Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek dil ülküsünün kayıtsız şartsız benimsenerek geleceğe aktarılmasının devletin en yüksek makamlarında bulunanların en ahlaki ve milli vecibesi olduğunu dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti: ”Bölücülüğe prim vermeden, terörle etkili, bütünlükçü ve geniş ölçekli mücadele sistemi uygulayarak Türkiye’ye ve Türk milletine kasteden şuursuzları tesirsiz hale getirmek, PKK’nın son militanını ve son silahını teslim alasıya kadar Türk devletinin kudretini çekinmeden göstermek devlet idaresinin asli ve kati vazifesidir.

Ancak, her ne kadar ıslahatçı olarak tanınsa da, düzeni korumak ve kollamak görevini asli görev olarak benimseyen Babı Ali, bölgedeki en önemli temsilcisi Karaosmanoğlu Hacı Mehmet Efendi başta olmak üzere kaldırmak istediği yerel zorba iktidarları büyük vaadlerle yardıma çağırır ve Osmanlı sınırları içerisinde halka dayanan ve halktan gelen bir özgürlük hareketi bastırılmış olur.

Diğer kurumlardaki belgeler Devlet Arşivleri Başkanlığına teslim edilecek Bu kararname kapsamına giren elinde arşiv belgesi ve arşivlik belge bulunduran kurum ve kuruluşlar, ellerindeki belgeler ile arşivlik belgeyi her türlü zararlı tesir unsurlardan korumak, asli düzenlerine göre tasnif edip saklamak, yönetmelikte belirtilecek bekletme ve saklama süreleri sonunda Devlet Arşivleri Başkanlığına teslim etmek ve saklanmasına gerek kalmayan belgeleri yok etmekle yükümlü olacak.

Biz bunu vatandaşa olan asli görevimiz ve büyük olmanın bükülmek gerektiğine inandığımız için yapıyoruz.

Ezanı, asli dilinden başka dillerde okumak, onu çığırından çıkarmak, saptırmak ve özünü dejenere etmektir.

Cumhuriyet Halk Partisinin asli kadroları, kurucu parti olma vasfını sürdürmek isteyen kadroları muhakkak partilerine sahip çıkacaklardır ama böyle bir romantik anlatı, böyle bir yaklaşım, bir bakıma eski devrimci çevrelerden, onların takipçilerinden kendisine etkili ve yetkili yerlerden kadro devşiren CHP'nin diline nüfuz etmiş görünüyor.

Mustafa Sinan Kaçalin, Marmara Üniversitesindeki asli görevine döndürülmek üzere bu görevinden alınırken, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Kıyafet, asli bir ihtiyaç olmasının yanında kültürel etnolojik ve sosyolojik bir göstergedir.

Kalkışmanın asli failleri, yani o gece kalkışmaya eylemli olarak katılan FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yolunda hızla ilerlemektedir.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda, sürücünün alt düzey tali derecede, müşteki yaya babaanne Gülşen Ekinak'ın ise asli derecede kusurlu olduğu belirtilmişti.

Kim ki işte bu asli misyonunu unutup, partimizi kendi heva ve heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa, onunla külahları değişiriz.

Tasarıyla yüksek mahkemelerin sadece hukukilik denetimi yapacağını, asli görevi olan içtihat müessesesine dönüşeceğini ifade eden Bozdağ, bu nedenle tasarıda yüksek mahkemelerin görevinin sadece hukukilik denetimi yapmakla sınırlı olduğunun vurgulandığını kaydetti.

İkisi de o gün ideolojik takıntılarla yürütme erkini prangaya vuran, yüksek yargıyı anayasal düzeni içerisinde asli fonksiyonuna irca edeni istediler.

Özülkü, PTT olarak posta ve kargoculuk gibi asli hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ödemeler ve bankacılık faaliyetleri gibi çok çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Meclis sorunların asli tartışma ve çözüm mecrası oldukça, herkes orada kaygısızca konuşup uygarca tartıştıkça, şiddetin kapıları kapanır, meşruiyete kapı aralanır.