Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
AUC

Biyoyararlanım ölçümlerinde eğri altında kalan alan.